Privacy Statement

 Oświadczenie prywatności

1.Wprowadzenie

BSP Indoor B.V. przywiązuje dużą wagę do starannego i bezpiecznego obchodzenia się z informacjami wrażliwymi na prywatność odwiedzających witrynę internetową, kandydatów, pracowników i osób prowadzących wlasną działalność. BSP Indoor B.V. przygotowało zatem niniejszą politykę prywatności. BSP Indoor B.V. traktuje i zabezpiecza powierzone mu dane osobowe z najwyższą starannością. Dzięki niniejszemu oświadczeniu o ochronie prywatności BSP Indoor B.V. daje wgląd w to, w jaki sposób BSP Indoor B.V. przetwarza Twoje dane osobowe w typowych sytuacjach zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

 1. Kim jesteśmy

BSP Indoor B.V. jest agencją pośrednictwa pracy specjalizującą się w rekrutacji i oddelegowania personelu technicznego i produkcyjnego.

BSP Indoor B.V. znajduje się przy ulicy Zonnebaan 18 w Utrechcie.

BSP Indoor B.V. jest administratorem w rozumieniu RODO, a tym samym ma kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych i określa cel i zasoby przetwarzania.

BSP Indoor B.V. czasami angażuje inne firmy do wykonywania usług dla niego. BSP Indoor B.V. pozostaje odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych w takich sytuacjach. Z tymi firmami, BSP Indoor B.V. zawiera umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby twoja prywatność byla zagwarantowana.

 

 1. Informacje techniczne

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej strona automatycznie zbiera informacje o (urządzeniach) naszych gości. Chodzi na przykład o informacje z jakiego urzadzenia jest korzystane podczas odwiedzenia strony internetowej, o adres IP urządzenia, adres IP dostawcy usług internetowych, używany system operacyjny, datę i godzinę wizyty, adres internetowy strony internetowej, z której użytkownik jest bezpośrednio połączony, odwiedzone strony oraz informacje, które przeglądałeś na stronie internetowej, lokalizacja, w której się znajdujesz, oraz materiały wysyłane do witryny i pobierane ze strony internetowej. Wykorzystujemy te informacje techniczne do zarządzania stroną internetową oraz do poprawy jakości i skuteczności naszej strony internetowej.

 1. Cookies

BSP Indoor B.V. wykorzystuje pliki cookie i statystyki internetowe. Dzięki temu możemy zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. W ten sposób możemy lepiej dostosować naszą stronę internetową do preferencji użytkowania naszych gości. Pliki cookie to małe informacje, które są przechowywane na komputerze użytkownika. Podczas wizyty powrotnej na naszej stronie internetowej, te małe informacje zostaną rozpoznane, co ułatwi Ci wizytę. Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej plików cookie można znaleźć tutaj. 

 1. Kiedy gromadzimy Twoje dane osobowe?

W następujących przypadkach możemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane:

 • Jeśli udzieliłeś BSP Indoor B.V. zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w co najmniej jednym konkretnym celu.
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia czynnosci na Twój wniosek przed zawarciem umowy;
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na BSP Indoor B.V.;
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Twoich lub innych osób;
 • W przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie ogólnym lub zadania w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej BSP Indoor B.V.;
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów BSP Indoor B.V. lub strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków, gdy twoje interesy lub prawa podstawowe i podstawowe wolności, które wymagają ochrony twoich danych osobowych, przeważają nad tymi interesami.

 

 1. Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe są wykorzystywane do świadczenia oferowanych Tobie usług hr, takich jak oddelegowania, mediacji, listy płac, zarządzania personelem, rozwoju osobistego i szans na zatrudnienie oraz rekrutacji i selekcji.

 

BSP Indoor B.V. wykorzystuje Twoje dane do następujących celów:

 • Do zjednoczenia podaży i popytu na rynku pracy.
 • Aby poinformować Cię o ciekawych ofertach pracy i usług BSP Indoor B.V. oraz od osób trzecich.
 • Do rejestrowania przepracowanych godzin i przetwarzania w naszym systemie płac.
 • Aby móc ocenić Twoje dopasowanie i dostępność do pracy stałej lub tymczasowej przy której BSP Indoor B.V. pośredniczy, przy czym mogą być również wykorzystane wyniki testów.
 • Aby skontaktować się z Tobą w sprawie ofert komercyjnych, newsletterów i akcji promocyjnych, które mogą Cię zainteresować, tylko wtedy, gdy się do nich zarejestrowałeś (zgłoś się do wyrażenia zgody).
 • Nawiązywać i utrzymywać z Tobą relacje z pracownikami lub pracownikami/mediacjami oraz przeprowadzać odpowiednią administrację.
 • Aby wywiązać się z naszych zobowiązań w zakresie reintegracji i wywiązywać się z (narzuconego przez rząd celu) pomagać ludziom w dużym dystansie do pracy.
 • Aby móc zarejestrować umowę z klientem oraz utrzymać i wypełnić umowę z klientem.
 • Z korzyścią dla naszych klientów do przetwarzania danych w kontekście wstępnej kontroli zatrudnienia.
 • Promowanie rozwoju osobistego i szans na zatrudnienie, w tym szkoleń i testów.
 • Do celów zarządzania, w tym informacji zarządczych, audytów wewnętrznych i bezpieczeństwa korporacyjnego oraz przeprowadzania audytów związanych z certyfikatami oraz audytów księgowych.
 • Do celów jakościowych, takich jak certyfikacja.
 • Dotacje, zniżki podatkowe, itp.
 • Jeśli nawiązaliśmy z Tobą stosunki między pracownikami lub pracownikami/mediacjami, w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w tym między innymi z przepisami dotyczącymi identyfikacji, prawa pracy, przepisów podatkowych i zabezpieczenia społecznego, zwalczania oszustw oraz krajowych i międzynarodowych.

 

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy od Ciebie?

BSP Indoor B.V. jeśli jesteś osobą poszukującą pracy, kandydatką, oddelegowanym, (tymczasowym) pracownikiem, przedsiębiorcą pracującym na własny rachunek i/ lub relacjami biznesowymi BSP Indoor B.V., przetwarzaj poniższe dane osobowe. Użytkownik jest odpowiedzialny za powierzenie danych osobowych, które podajesz poprawnie i na bieżąco.

 

Osoba poszukująca pracy lub kandydat na dane stanowisko

 • Dane adresowe (imię i nazwisko, adres, miejscowość), adres e-mail, numer telefonu i inne informacje kontaktowe
 • Dane dotyczące urodzeń, wiek, płeć
 • Życiorys (cv), informacje o szkoleniach, stażach i doświadczeniu zawodowym
 • Dane dotyczące szkoleń i/lub testów, które odbyłeś lub przeprowadzałeś za pośrednictwem nas samodzielnie
 • Dostępność i oraz informacje o urlopie
 • Inne informacje, które są ważne przy ocenie przydatności kandydata, np. referencje i certyfikaty oraz dane dotyczące doświadczenia zawodowego
 • Inne treści, które prezentujesz o sobie dobrowolnie (np. wideo, zdjęcia)
 • Dane inne niż wymienione powyżej, których przetwarzanie jest wymagane lub konieczne w świetle prawa

 

Osoba oddelegowana, (tymczasowy) pracownik lub firma jednoosobowa

Jeśli będziesz pracować/pracujesz/ pracowałeś dla BSP Indoor B.V. lub naszych klientów, BSP Indoor B.V. może przetwarzać następujące dane:

 • Dane adresowe (imię i nazwisko, adres, miejscowość), adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego i/lub giro oraz inne dane kontaktowe
 • Dane dotyczące urodzeń, wiek, płeć
 • Życiorys (cv), informacje o szkoleniach, stażach i doświadczeniu zawodowym
 • Dane dotyczące szkoleń i/lub testów, które odbyłeś lub przeprowadzałeś za pośrednictwem nas samodzielnie
 • Dostępność i oraz informacje o urlopie
 • Narodowość, BSN oraz ID (kopia dowodu tożsamości) oraz zezwolenia na pracę
 • Dane dotyczące wywiadu kwalifikacyjnego przed zatrudnieniem
 • Informacje na temat poprzednich form zatrudnienia oraz o ich rozwiązaniu
 • Inne informacje, które są ważne przy ocenie wyboru kandydata, np. referencje i certyfikaty oraz dane dotyczące doświadczenia zawodowego
 • Inne dane dotyczące zatrudnienia, wynagrodzenia i rejestracji nieobecności
 • Inne treści, które prezentujesz o sobie dobrowolnie (np. wideo, zdjęcia)
 • Dane inne niż wymienione powyżej, których przetwarzanie jest wymagane lub konieczne w świetle prawa

 

 1. Strony trzecie

BSP Indoor B.V. może przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom BSP Indoor B.V., jej klientom, podwykonawcom (np. podmiotom przetwarzającym dane), którzy świadczą usługi lub wykonują zlecenia w imieniu BSP Indoor B.V., dostawców, agencji rządowych i innych stosunków biznesowych. I we wszystkich innych przypadkach, w których możemy być do tego zobowiązani, na przykład nakazem sądowym lub wyrokiem sądowym.

Podanie danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie, obowiązku prawnym i/lub wykonaniu umowy zgodnie z celami, o których mowa w "Dlaczego gromadzimy Twoje dane osobowe?".

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza granicami Holandii. BSP Indoor B.V. podjęło niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywanych danych osobowych.

 1. Twoje prawa

Dbamy o to, żebyś łatwo mógł skorzystać z Twojego prawa w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, które są wymienione poniżej, skontaktuj się z nami w sposób opisany poniżej.

Dostęp i/lub zmiana danych osobowych

Masz prawo poprosić nas w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 088 – 0303500 lub listownie do Postbus 8255, 3503 RG UTRECHT, abyśmy wskazali, które (kategorie) danych przetwarzamy od Ciebie, w jakich celach to się dzieje, z jakiego źródła pochodzą dane i jakie okresy przechowywania są przez nas wykorzystywane.

Ponadto możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, aby uzupełnić, poprawić lub usunąć swoje dane. Jeśli okaże się, że podaliśmy twoje nieprawidłowe dane osobowe, naprawimy to.

Po zmianie twoich danych osobowych powiadomimy Cię o tym.

Ogranicz przetwarzanie danych

Jeśli nie zgadzasz się z treścią danych, które przechowujemy, możesz złożyć wniosek o tymczasowe ograniczenie przetwarzania Twoich danych. Wstrzymamy przetwarzanie Twoich danych do momentu, aż Twoje dane zostaną poprawione. Wniosek o ograniczenie przetwarzania można złożyć w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 088 – 0303500 lub listownie do Postbus 8255, 3503 RG UTRECHT.

Gdy ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych, powiadomimy Cię o tym.

Prawo do przekazywania danych

Możesz zwrócić się do nas o otrzymanie danych osobowych, które przechowujemy o Tobie wysyłając e-mail lub telefonicznie pod 088 – 0303500. Otrzymasz dane w ustrukturyzowanej i nadającej się do odczytu maszynowego formie. Możesz całkowicie swobodnie przenieść te informacje do osoby trzeciej.

Prawo do bycia zapomnianym

Jeśli nie chcesz już korzystać z naszych usług, możesz zażądać usunięcia wszystkich swoich danych osobowych. Możesz poprosić nas w każdej chwili przez e-mail lub 088 – 0303500 lub listownie do Postbus 8255, 3503 RG UTRECHT, aby usunąć wszystkie Twoje dane.

Możesz również w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych. Zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, na które wyraziłeś zgodę. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce wcześniej.

Procedura, okres odpowiedzi i koszt

Staramy się przetwarzać Twoje wnioski, jak wspomniano w tym rozdziale tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż jeden miesiąc. Jesteśmy zobowiązani do weryfikacji Twojej tożsamości, zanim twoje prośby będą mogły zostać spełnione. Twoje wnioski będą co do zasady rozpatrywane drogą elektroniczną, chyba że nie jest to możliwe lub zażądasz inaczej.

Zasadniczo nie obciążymy Cię kosztami za przetwarzanie wyżej wymienionych żądań, chyba że Twoje żądania są nadmierne, bezzasadne lub jeśli zażądasz dodatkowych kopii z prawa dostępu.

 

 

 1. Ochrona

BSP Indoor B.V. robi wszystko, co możliwe, aby optymalnie chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym użyciem. Robimy to na podstawie środków fizycznych, administracyjnych, organizacyjnych i technicznych. Na przykład tylko upoważnione osoby mają dostęp do danych. Jeśli w jakimś zakresie Twoje dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane, które świadczą lub realizują umowy w imieniu swoich usług, BSP Indoor B.V. uzgodniło z nimi, że będą również optymalnie zabezpieczać Twoje dane osobowe.

 

 1. Okres przechowywania danych

BSP Indoor B.V. nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów przetwarzania i zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania.

 

 1. Pytania, komentarze, skargi lub (podejrzenie) naruszenia danych

Jeśli masz pytania, komentarze lub skargi dotyczące ochrony twoich danych osobowych przez BSP Indoor B.V., możesz skontaktować się z nami na piśmie lub pocztą elektroniczną przez e-mail lub 088 – 0303500 lub listownie do Postbus 8255, 3503 RG UTRECHT.

Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie przez BSP Indoor B.V. Twoich danych osobowych, możesz również złożyć skargę do Holenderskiego Urzędu Ochrony Danych.

 1. Naruszenie ochrony danych

W przypadku (podejrzenia) naruszenia ochrony danych prosimy o zgłoszenie go bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 088 – 0303500.

 

 1. Zmiany

BSP Indoor B.V. zastrzega sobie prawo do poprawek lub zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Żaden z postanowień oświadczenia o ochronie prywatności nie ma na celu ustanowienia jakichkolwiek zobowiązań lub porozumień między BSP Indoor B.V. a podmiotem, którego dane dotyczą.

 

 1. Ogólne postanowienia

Postanowienia niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i wszelkie wynikające z

nich spory mają zastosowanie do prawa niderlandzkiego.

TOP